Styrelsen

Styrelsen verksamhetsåret 2019 utgörs av följande;


Ordförande Ida Persson Ida.persson@live.se  044 57 060 /  0733 44 85 82


Vice Ordförande Carsten Andersson carsten.andersson@aaa.se 044 57 125 / 0708 13 80 27


Kassör Anders Appelqvist anders_appelqvist@bredband.net  0733 528631


2:e sekreterare Lars Gustavsson larslandon@hotmail.com 044 57 021 / 0705 40 70 04 / 0729 75 90 70Övriga styrelseledamöter;


Conny Gabrielsson 044 - 57008


Hans Inge Hansson hans-inge.hansson@hisabjoker.se  044 57 352 / 0705 95 73 50


Per Inge Pålsson pipalsson@gmail.com    044-22 90 38 / 0705 95 51 40


Ellinor Thim  ellie.thim@hotmail.com    044 57 213 / 0737 54 33 93