Styrelsen

Styrelsen verksamhetsåret 2019 utgörs av följande;


Ordförande Ida Persson idapersson@bikab.net 044 57 060 /  0733 44 85 82


Vice Ordförande Carsten Andersson carsten.andersson@aaa.se 044 57 125 / 0708 13 80 27


Kassör Anders Appelqvist anders_appelqvist@bredband.net  0733 528631
Övriga styrelseledamöter;


Jesper Stensson jesperstensson@bikab.net 0705-30 35 35


Johan Faijermo


Conny Gabrielsson 044 - 57008


Hans Inge Hansson hans-inge.hansson@hisabjoker.se  044 57 352 / 0705 95 73 50


Per Inge Pålsson pipalsson@gmail.com    044-22 90 38 / 0705 95 51 40


Ellinor Thim  ellie.thim@hotmail.com    044 57 213 / 0737 54 33 93