Samverkan Hanöbukten

Projektet "Samverkan för Hanöbukten"


Ida Persson är byalagets kontaktperson i projektet "Samverkan för Hanöbukten" och du kan sända över information till henne om iakttagelser, förslag, mm som gäller miljön i och runt vårt kustsamhälle. Exempelvis har vi fört upp att skarvarna ökar kraftigt i vår skärgård vilket en del av oss ser som ett stort problem för fiskebeståndet samt det faktum att de kväver de öar de belägrar. På denna sida kan du hitta informationsmaterial och protokoll från projektet. 


Mer information finns på https://www.samverkanhanobukten.org/ och https://www.facebook.com/hanobukten/